Blich & Skylstad AS 

Blich & Skylstad AS er et sentralt godkjent arkitektkontor som holder til på Bryggen i Bergen.

Vi leverer tjenester til både private og bedrifter.

Vårt satsingsområde er hovedsakelig boliger, flermannsboliger og fritidsboliger. Vi har også erfaring fra større prosjekter, herunder næringsbygg, kjøpesentre og sykehus.  

Kontoret har 2 ansatte, en arkitekt med bred kompetanse og lang erfaring fra bransjen, og en jurist med erfaring fra kommunen og inngående kunnskap om plan- og bygningsloven. 

Hanne Blich Hope

Arkitekt og partner (f. 1981)

Hanne har vokst opp på Hop i Bergen og har en mastergrad innen arkitektur fra Edinburgh i Skottland.

Siden 2006 har Hanne jobbet ved Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS, Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, Link Arkitektur AS avd. Bergen og Stockholm og ved Tippetue Arkitekter AS.

Hanne har solid erfaring som arkitekt og prosjektleder – fra skisse til ferdigstillelse av bygg, gjennom en rekke store prosjekter som sykehus, kjøpesenter, skole, kontorbygg og større leilighetsbygg.

e-post:
telefon: 99234613

Andreas Åserud Skylstad

Jurist og partner (f. 1981)

Andreas har også vokst opp på Hop i Bergen og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Andreas har inngående kunnskap om plan- og bygningsloven og har erfaring med plan- og byggesaker, fradeling, seksjonering, klagesaker og andre søknadsprosesser.

Han har arbeidet ved Plan- og byggesak i Austevoll kommune samt ved Tippetue Arkitekter AS.

e-post:
telefon: 93262075