Godkjenninger

Sentral godkjenning

Blich & Skylstad AS er sentralt godkjent hos Direktoratet for byggkvalitet. Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og kompetanse basert på dokumentert utdanning, praksis og kvalitetssikringsrutiner.

Med sentral godkjenning viser foretaket at det:

  • har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • har betalt skatter og avgifter

 

Vi innehar følgende tiltaksklasser:

  • Arkitekturprosjektering – tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig søker – tiltaksklasse 2

 

Autorisasjon fra tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Blich & Skylstad AS har autorisasjon til å drive rettshjelpsvirksomhet og juridisk rådgivning. Autorisasjonen innebærer at juristen i firmaet kan bistå med rettshjelp og juridisk rådgivning og innehar de nødvendige forsikringer og kompetanse.